Com treballo

Tracte directe i personal

M'agrada treballar coneixent el client i mantenint un tracte personal i directe amb el mateix. Amb proximitat, empatia i confiança mútua.

Cada client és únic i cada cas és especial. 

Comunicació amb el client

Des de l'inici i fins el final faig el seguiment de tot el procès mantenint al client oportunament informat de l'evolució del cas.

Serietat i rigor en la feina

Un cop examinat i confiat el cas, destino  el temps i esforços necessaris per  defensar eficaçment els interessos del client. Utilitzo els meus  coneixements, l’experiència i el màxim rigor a l’hora de prestar els serveis encomenats per tractar d’aconseguir el  millor resultat possible.

Honoraris adaptats

Pressupost previ sense compromís, adaptat a les circumstàncies específiques del cas i  a les necessitats del client, un cop avaluada l’estratègia i el possible recorregut a seguir.

Vocació de servei

Qualsevol persona té dret a una defensa honesta i justa, independentment del fet que es jutja.

“No t’avergoneixis de sotmetre’t a la llei ni al que en sap més que tu” (Demòcrit)

Principis

“Quatre virtuts ha de tenir un Jutge: escoltar cortesment, respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment” (Sòcrates)