DRET ADMINISTRATIU

  • -Al·legacions  i recursos davant de l’Administració : sancions, multes de trànsit i altres procediments sancionadors
  • -Inspeccions i procediments tributaris
  • -Valoracions cadastrals i valors de referencia d’immobles: revisions i impugnacions
  • -Recursos administratius davant de l’Administració
  • -Reclamacions econòmic-administratives  (TEAR ,TEAC)
  • -Recursos contenciosos-administratius
  • -Protecció de Dades
  • -Expedients d’expulsió d’estrangers
DRET ADMINISTRATIU