DRET DE FAMILIA

  • -Modificació de la capacitat de les persones  (incapacitats).
  • -Mesures de Recolzament.
  • -Processos de Paternitat i Filiació.
  • -Regulació parelles de fet.
DRET DE FAMILIA