HERÈNCIES I SUCCESSIONS

  • -Redacció de testaments i pactes successoris.
  • -Impugnació de testaments.
  • -Desheretaments.
  • -Reclamació de legítimes i altres drets successoris.
  • -Preparació d’acceptacions i renúncies d’herències.
  • -Liquidacions i adjudicacions d’herències testades o intestades.
HERÈNCIES I SUCCESSIONS